PREHĽAD STARÝCH A NOVÝCH NÁZVOV FARIEB

PK Morčiat / Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov 


Metodická príručka ku Slovenskému štandardu morčiat SZCH (2016)

 

Starý názov

Nový názov

Slate blue

Slate

 

AGUTI

Starý názov

Nový názov

Aguti zlatá

Aguti čierna červená

Aguti šedá

Aguti čierna buff

Aguti citrónová

Aguti čierna krémová

Aguti strieborná

Aguti čierna biela

Aguti oranžová

Aguti čokoládová oranžová

Aguti buff

Aguti čokoládová buff

Aguti krémová

Aguti čokoládová krémová

Aguti škoricová

Aguti čokoládová biela

 

SOLID AGUTI

Starý názov

Nový názov

Solid aguti zlatá

Solid aguti čierna červená

Solid aguti šedá

Solid aguti čierna buff

Solid aguti citrónová

Solid aguti čierna krémová

Solid aguti strieborná

Solid aguti čierna biela

Solid aguti oranžová

Solid aguti čokoládová oranžová

Solid aguti buff

Solid aguti čokoládová buff

Solid aguti krémová

Solid aguti čokoládová krémová

Solid aguti škoricová

Solid aguti čokoládová biela

 

Pravidlá a odporúčania PK morčiat SZCH:

  1. Pri nových zápisoch do evidencie (import) budú staré nazvy farieb zmenené na nové .
  2. Pri nových odchovoch sa budú pri potomkoch používať len nové názvy farieb, ale v predkoch budú zostávať pôvodné názvy farieb. Na žiadosť chovateľa (poznámkou v hlásení o vrhu) bude možné zmeniť farby v 1. generácií predkov.
  3. Staré názvy ostávajú platné pre staršie evidencie morčiat, zmeny v rodokmeňoch ani v evidencii nebudú vykonávané. PK morčiat si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť v evidencii staré názvy za nové bez súhlasu chovateľa.
  4. PK morčiat SZCH odporúča organizátorom, aby v prihláškach vyžadovali nové pomenovanie farieb.

 

Vypracoval: Lukáš Klimša na základe podkladov Evy Bednárovej
                  Marec 2016